SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.

Factory Automation & Panel Builder Specialist.

Wimax TDMA Device
ราคา : 0 บาท

ราคา : 0 บาท


Wimax TDMA Device
สำหรับเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คไร้สายของ PLC ได้ไกลเป็นระยะ 10 กิโลเมตร

  |  
Powered by Webiz!
SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.
SRISIRI ENGINEERING CO.,LTD.
srisiri.co.th
13203
9815
19 ธันวาคม 2013
19 กุมภาพันธ์ 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@srisiri.co.th

@bizshop.asia

@srisiri.co.th

@srisiri.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว