ผลงานที่ผ่านมา

ตู้จ่ายไฟฟ้าสำหรับงานกลางแจ้งขนาด 160A.และ 400A.
MDB 1600A. For Transformer 1000KVA.

งานติดตั้ง ฟีดเดอร์แรงต่ำจากหม้อแปลง 1000KVA. ไปยัง MDB 1600A.
งานประกอบตู้MDB1600A.
Outdoor Type.
MDB 1600A. Outdoor.
ผลิดเสร็จนำไปติดตั้งไซท์งาน
MDB1600A. with capacity bank
ภายนอกแผงควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับโรงเรือนระบบ
Evaporate
MDB 630A.Indoor
Plastic Thermo Forming
Control Unit
Indution Servo motor เหมาะกับการควบคุมแบบ Position Control ในมอเตอร์ขนาดใหญ่ ในราคาที่ประหยัด